Termes i condicions d'ús

Protecció de dades

La Fundació Joan Miró – Centre d’Estudis d’Art Contemporani, amb NIF G-08428138 i domicili social al Parc de Montjuïc 08038 Barcelona, és la responsable de les dades personals que reculli, que tractarà d’acord amb allò disposat a la normativa europea de protecció de dades.

A la Fundació tractem la informació que ens facilita a Miroshop per:

- Si es registra com a client, facilitar-li el procés de compra telemàtica del nostre catàleg de productes i realitzar-ne la facturació, o bé

- Si es subscriu al nostre Butlletí, per enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes, ofertes i campanyes.

Trobarà tots els detalls de la nostra Política de Protecció de Dades, de l’exercici dels seus drets sobre les seves dades personals i dels tractaments CREACIÓ DE COMPTES CLIENT MIROSHOP i SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ MIROSHOP a la nostra pàgina específica, que pot consultar aquí.

Els recordem que els menors d’edat inferior als 16 anys no poden prestar el seu consentiment als tractaments de dades que realitza la Fundació Joan Miró que s’inscriuen en l’àmbit de l’oferta directa de serveis de la Societat de la Informació, d’acord amb el que estableix l’article 8 del RGPD.

Compres

Les compres realitzades en aquesta botiga estan sotmeses a la normativa vigent i a la resta de la legislació concordant.

Les compres efectuades estan subjectes al pagament de l’impost sobre el valor afegit (IVA), segons el que estableix la normativa vigent per a les persones físiques o jurídiques residents en Estats membres de la Unió Europea i per a aquelles residents en països extracomunitaris.

Les despeses corresponents a aranzels i duanes no estan incloses en el preu del producte; per això, si es traspassa alguna duana pot ser que això tingui algun cost assimilat a la compra, que va a càrrec del comprador.

Venda dels productes

Les característiques i preu dels productes apareixeran en pantalla i seran els corresponents als mateixos excepte en cas d'error o omissió. Els articles estaran disponibles per a la seva venda fins a final d’existències. Els preus indicats en pantalla són en euros, inclouen l'IVA, són els vigents i són vàlids en el moment de l’acceptació de la comanda per part nostra, excepte en cas d'error gràfic o omissió.

Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa és efectiu mentre apareixen al web. L’acceptació d’una comanda implica l’acceptació de les nostres condicions generals. La confirmació de comanda enviada per nosaltres no té validesa com a factura.

Formalització de la comanda

L’estat de la comanda es podrà consultar durant el seu transport mitjançant el codi de seguiment que l’empresa transportista enviarà per SMS o correu electrònic.

Quan una compra ha de ser enviada a una adreça diferent de la que apareix a les dades del client, la factura sempre s’haurà d’enviar a l'adreça del client, que en qualsevol cas és la persona que ha de fer efectiu el pagament de la comanda. El tiquet o factura que emet la Fundació té validesa com a garantia del fabricant. La gestió interna de la comanda es fa en un termini aproximat de 24 a 48 hores. Els terminis de lliurament estipulats tindran efecte des del moment que el nostre transportista rebi la mercaderia per fer efectiu l’enviament, segons el servei corresponent a la modalitat d’enviament utilitzada. Els productes s’enviaran a l’adreça de lliurament que el client ens indiqui.

Es pot anul·lar una comanda ja realitzada sempre que aquesta no hagi arribat a la fase d’enviament. Aquesta cancel·lació es pot fer mitjançant el formulari de contacte o bé trucant al telèfon (+34) 93 443 94 70.

Garantia de Satisfacció

Si el client no queda satisfet amb els productes adquirits a la nostra botiga electrònica, els podrà retornar en un termini no superior a 7 dies, comptats a partir de la recepció del producte. Les devolucions s’han de trametre a ports pagats a la següent adreça: Parc de Montjuïc s/n 08038 Barcelona. Per qualsevol possible incidència o reclamació, us recomanem que ens envieu un correu electrònic a miroshop@fmirobcn.org.

Les normes respecte a les devolucions (regulades per la Llei del 15/1/96 número 7/1996) són les següents:

  • No s’admetran devolucions que no arribin en el seu embalatge original i amb el producte en perfecte estat.
  • Els productes que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat (discs compactes, programari, pel·lícules de vídeo, llibres, etc.) no s’admetran a devolució tret que siguin defectuosos; en aquest cas es canviarà el producte per un de nou d’idèntiques característiques. Això inclou productes de maquinari que incloguin controladors i/o programes per instal·lar i funcionament.
  • Danys en el transport: si en rebre la mercaderia el client descobreix que aquesta té danys de transport, cal que ho notifiqui immediatament al transportista i contacti amb nosaltres a miroshop@fmirobcn.org. Quan la devolució és del client cap a nosaltres, el client és responsable dels danys que es puguin produir durant el transport.

Garantia Oficial

Es facilitaran al client les adreces dels Serveis d’Assistència Tècnica més propers al seu domicili. Tant l’enviament com les despeses que poguessin generar la reparació o assistència dels productes en garantia, seran regulats pel condicionat particular de garantia de cada fabricant.

Informació legal

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts del web, total o parcialment, en qualsevol forma o mitjà, ja sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o qualsevol altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense que la Fundació Joan Miró o els seus legítims propietaris ho hagin autoritzat prèviament per escrit.

La representació gràfica de la imatge de la Fundació Joan Miró constitueix una marca registrada de la qual és titular la Fundació Joan Miró, la qual cosa li confereix el dret exclusiu a utilitzar-la, així com també la facultat d'impedir-ne l'ús per a tercers no autoritzats. Queda expressament prohibida la reproducció de la imatge de la Fundació Joan Miró en qualsevol suport i per a qualsevol fi, sense el consentiment previ per escrit de la mateixa Fundació.