Lee Miller "Fire Masks"

P.V.P.: 70,00 €
Preu Amic: 63,00 €

Imatge digital que reprodueix la fotografia de Lee Miller "Fire Masks, Downshire Hill, London, England, 1941" produïda per la Lee Miller archives a la Farley House. © Lee Miller Archives, England 2018. All rights reserved. leemiller.co.uk Imatge digital presentada amb passe partout i autentificada amb un segell de la Lee Miller Archives al darrera. Materials:(...)

06002880004

Productes relacionats